Bookstart S knihou do života

V knihovně začíná nový projekt „Knihomol baby-klub“ určený rodičům s malými dětmi ve věku 1 – 3 roky! Naše knihovna se tímto připojuje k projektu na podporu čtenářské gramotnosti „S knížkou do života“.Tento projekt vychází z mezinárodního projektu „Bookstart“, který úspěšně už řadu let probíhá ve více než 20 zemích světa. Projekt „S knížkou do života“ organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a je realizován za podpory Obce Jeneč.Projekt „Knihomol baby-klub“ je zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství a to ve spolupráci s rodiči.