9.5.2017

Květen v knihovně podrobně

Autorské čtení Jany Ruthové

Ne každé město, natož neveliká obec jako je Jeneč se může pochlubit tím, že mezi jeho obyvatele patří též spisovatel. Jeneč takové štěstí má, protože zde bydlí spisovatelka pohádek a příběhů a básniček pro děti  vždy usměvavá Jana Ruthová. 

Je tedy pro naši knihovnu velikou ctí, že paní spisovatelka přijala pozvání a představí nám svoji novou pohádkovou knihu, která ještě voní tiskem, protože teprve v květnu bude slavnostně pokřtěna v Galerii Pastelka.